Kontakt

Sedež društva                                                                   

ŠD ALIVE
Runkova ulica 2
1000 Ljubljana
Slovenija

Elektronski naslov

info@alive.si

Kontaktne osebe

Alive
Boštjan Gams 040 346 064
bostjan@alive.si

Živa Cesar 041 923 167
ziva@alive.si

Surfanje
Jure Černec 031 560 070
jure@alive.si

Transakcijski račun
SI56 1010 0005 4050 044

Davčna številka

84863323

Imate vprašanje? Pritožbo? Pohvalo?

Z veseljem pričakujemo vaš odziv. Kako bi lahko stran izboljšali in jo naredili še prijaznejšo in udobnejšo? Kar na dan s predlogi in pobudami! Kakršnokoli mnenje, namigi, tudi najbolj odkrite kritike, so zaželjeni.

Kontakt