Plačilni pogoji

Plačilni pogoji, odpovedi

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja. Šteje se, da je pogodba veljavna s podpisom naročnika, pa tudi s samim plačilom, ne glede na to, ali je podpisana ali ne.

Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave oziroma rezervacije, ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

Akontacija  zagotavlja rezervacijo mesta v izbranem programu Alive. V primeru odpovedi udeležbe, se akontacija povrne po pravilih rizika odpovedi.  Lahko pa jo preneseš na katerikoli drug dogodek, program društva Alive v roku enega leta. Akontacijo se poravna ob prijavi v višini, ki je določena pri posameznem programu (v primeru da se prijaviš na kamp 25 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek ob prijavi). Za dan prijave se šteje dan, ko se je oddala prijava preko internetne strani www.alive.si ali preko emaila. Akontacija je prenosljiva.

Preostali znesek je potrebno poravnati najkasneje do 23 dni pred pričetkom  programa, v nasprotnem primeru se prijava izbriše, akontacija pa zadrži. V primeru, da se preostalega zneska ne poravna do predpisanega roka se šteje, da se programa ne udeležiš. Akontacijo se zadrži in je prenosljiva za dobo enega leta od prijave na dogodek.

Plačilo se izvede nakazilom na transakcijski račun društva Alive s pripisom za kateri program gre. Vse cene so v evrih.

Vse odpovedi udeležbe je potrebno izdati pisno na mail info@alive.si. Udeležbo se lahko odpove. Če se to zgodi na dan pričetka programa ŠD ALIVE zadrži celotni znesek. Enako se zgodi v primeru da se prijavljeni ne prikaže na programu.

V primeru odpovedi udeležbe na programu s strani tečajnika se tečajniku povrne določen znesek vplačila v odvisnosti od časa odpovedi. Alive v primeru odpovedi tečajnika zadrži:

Če želi potnik odpovedati potovanje, mora to storiti pisno. Datum prejetja pisne odpovedi je podlaga za obračun stroškov odpovedi, in sicer:
– za odpoved do 30 dni pred začetkom potovanja organizator obdrži 10 % celotne vrednosti aranžmaja,
– za odpoved od 29 do 22 dni pred začetkom potovanja organizator obdrži 30 % celotne vrednosti aranžmaja,
– za odpoved od 21 do 15 dni pred začetkom potovanja organizator obdrži 50 % celotne vrednosti aranžmaja,
– za odpoved od 14 do 8 dni pred začetkom potovanja organizator obdrži 80 % celotne vrednosti aranžmaja,
– za odpoved od 7 dni do 1 dan pred začetkom potovanja organizator obdrži 100 % celotne vrednosti aranžmaja,
– če se potnik ne pojavi ali odpove aranžma na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga organizator bremeni za celotno vrednost aranžmaja, ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov.

Če se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko, če se sprememba lahko uredi, spremeni (prenese) svojo rezervacijo na drugega potnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za neko potovanje, vendar mora o tem obvestiti organizatorja oziroma prodajno mesto najpozneje v 8 dneh pred začetkom potovanja. Vse dodatne stroške, ki bi pri tem nastali, nosi potnik.
Za vsako spremembo rezervacije, če je sploh še mogoča, organizator bremeni potnika z 20,00 € po potniku na pogodbi o potovanju. Vsaka sprememba termina potovanja v enem mesecu do odhoda se ne šteje več kot sprememba, ampak kot odjava, za katero velja zgornja tabela odpovednih stroškov.

V primeru odpovedi, se podpiše ustrezen document, da si odpovedal prijavo. V primeru, da se tega ne podpiše, se smatra, da se bo tečajnik programa udeležil.

Tečajnik ima pravico do odpovedi tudi med izvajanjem programa. Če se to zgodi, mora podpisati izjavo o prekinitvi. Denarja ne dobi povrnjenega. Vreme ni razlog za odpoved s strani tečajnika. Na to ne moremo vplivati. V primeru zamud in težav pri transportu (letalo, avtobus, vlak…) ne upoštevamo odpovedi aranžmaja. Ni možno vračilo denarja.

Pri ŠD Alive si pridržujemo pravico, da odpovemo določen program (v primeru premajhnega števila prijavljenih ali drugih nepredvidljivih razmer). V tem primeru se lahko udeležiš kateregakoli drugega programa, če pa tega ne želiš, se ti povrne celotno plačilo.

Prijava v Alive programe se opravi preko prijavnega obrazca na spletni strani. S prijavo skleneš s ŠD Alive pogodbeno razmerje, ki je v smislu teh splošnih pogojev in navodil obvezujoče zate in za nas. Za prijavo se smatra tudi drug dogovor v ustni ali pisni obliki po telefonu ali internetu. Ob prijavi si dolžan navesti vse zahtevane podatke ter poskrbeti za pravilnost teh podatkov.

Če se tečajnik prijavi v program, ki poteka v tujini, mora imeti s seboj veljaven potni list (oz. osebno izkaznico, če le ta zadostuje) in vstopni vizum za posamezno državo (če je potreben). Če le tega nima se šteje, kot odpoved aranžmaja.

Kot udeleženec programmo Alive si dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije in držav, kamor potujemo. Če zaradi nespoštovanja teh predpisov ne moreš nadaljevati potovanja, sam nosiš vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

V primeru zamud in težav pri transportu (letalo, avtobus, vlak…) ne upoštevamo odpovedi aranžmaja. Ni možno vračilo denarja.

Če na potovanju izgubiš dokumente, si jih mora tečajnik priskrbeti na lastne stroške. ŠD Alive lahko svetuje.

Za kategorizacije namestitvenih objektov, ki so navedene v programmih ne odgovarjamo. Kategorizacije so so lokalne in ne naše.Če prejmemo sliko ali da smo že bili tam podamo lastne izkušnje. Drugače se zanašamo na lokalna poročila.

Tečajnik mora na posameznem programu imeti veljavno zdravstveno zavarovanje. Če le tega nima, se tečaja ne more udeležiti. Tečajnik se tečaja udeleži na lastno odgovornost. Za poškodbe in nezgode v sklopu programa ŠD Alive ne odgovarja. V primeru nezgode, poškodbe si tečajnik sam krije stroške zdravljenja.

Ti splošni pogoji in navodila so sestavni del prijavnice, ki jo izpolni tečajnik ob prijavi. Šteje se, da je tečajnik s prijavo na posamezni program sprejel določila teh Splošnih pogojev in navodil. V kolikor je v posameznem programu glede katerekoli točke teh pogojev drugače določeno, velja kar je zapisano v programu.