Pravna obvestila

Pogoji uporabe spletnega strani Alive.si

Ti pogoji opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe spletnega mesta Alive.si.

Z uporabo spletnih strani se strinjate s spodaj navedenimi pogoji uporabe.

V primeru, da uporabnik krši navedene pogoje uporabe spletnega mesta Alive.si, mu lahko lastniki onemogoči uporabo spletnih strani.

Uporabo spletnega mesta Alive.si se uporabniku lahko prepreči tudi v primeru, da le-ta z uporabo spletnega mesta Alive.si nadleguje druge uporabnike ali krati njihove pravice, spletno mesto uporablja v zlonamerne namene ali ne ravna v skladu z navodili za uporabo spletnih strani Alive.si.

Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na spletnem mestu Alive.si, je dovoljeno pregledovati in reproducirati za lastne osebne nekomercialne potrebe. Ne sme pa se jih spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov spletne strani Alive.si. V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin teh spletnih strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic ter druga obvestila in opozorila, ki jih določijo lastniki spletnega mesta Alive.si, jasno razvidno, da je vir spletna stran Alive.si z navedbo URL-ja portala (http://www.alive.si) in datumom prevzete vsebine (npr. 15.10.2011) (Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije (ZAPS, UL št. 120-01/94-1/3)).

Vse znamke na spletnem mestu Alive.si so zaščitene, če lastniki spletnega mesta ne določijo drugače. To vključuje tudi vse lastnikove logotipe in znake. Uporaba znamk je dovoljena le s predhodnjim pisnim dovoljenjem lastnikov spletnega mesta Alive.si.

Pridržki

Lastniki spletnega mesta Alive.si si pridržuje pravice, da spreminja vsebino spletnega mesta in/ali preneha z njegovim dopolnjevanjem, kadarkoli, brez vsakršnega predhodnjega obvestila in ne prevzema nobenih odgovornosti za obnovo spletnega mesta.

Lastniki spletnega mesta Alive.si ne odgovarja za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za morebitno nedelovanje ponudnikov dostopa do interneta.

Lastniki spletnega mesta Alive.si se bodo po najboljših močeh trudili na straneh zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke, vendar uporabnike spletnih strani opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Lastniki spletnega mesta Alive.si lahko te pogoje uporabe spremenijo brez predhodnega obvestila.